Video What it’s like to watch your father make history | Asia Stories

Video World Cup ✅ Chihiro Choco Sasaki-Burns is a prominent football journalist whose father coached Nadeshiko to winning the FIFA Women’s World Cup in 2011. ✅ What it’s like to watch your father make history | Asia Stories

Watch the full Asia Stories series featuring stories from Korea Republic, Indonesia, India, and more on FIFA+ 👉 https://www.fifa.com/fifaplus/en/watc…

Follow FIFA World Cup & FIFA Women’s World Cup:
👉 https://www.instagram.com/fifaworldcup
👉 https://www.instagram.com/fifawomensw…
👉 https://twitter.com/FIFAWorldCup
👉 https://twitter.com/FIFAWWC
👉 https://www.facebook.com/fifaworldcup
👉 https://www.facebook.com/fifawomenswo…

#fifaworldcup #fifawwc #japan #nadeshiko

✅ Watch 6 more hot videos

👑 Video Miss World Macau China 2021 Jia Ni Yuan | MACAU CHINA Jiani YUAN – Beauty with a Purpose – Miss World 2021
👑 Video Nellie Anjaratiana Miss World | MADAGASCAR – Nellie ANJARATIANA – Beauty with a Purpose – Miss World 2021
👑 Video Miss World Madagascar 2021 Nellie Anjaratiana | MADAGASCAR – Nellie ANJARATIANA – Contestant Introduction (Miss World 2021)
👑 Video Lavanya Sivaji Miss World | MALAYSIA – Lavanya SIVAJI – Beauty with a Purpose – Miss World 2021
👑 Video Miss World Malaysia 2021 Lavanya Sivaji | MALAYSIA – Lavanya SIVAJI – Contestant Introduction (Miss World 2021)
👑 Linen Supply Services

(Visited 1 times, 1 visits today)

Nội dung liên quan

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yến Đảo Nha Trang: 0352 679 127